• +359 88 580 89 89

Задание: Изграждане на сървърна зала.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на Структурна Кабелна Система.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на Структурна Кабелна Система.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на Структурна Кабелна Система.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на Структурна Кабелна Система.

Местоположение: Перник

Задание: Изграждане на Структурна Кабелна Система.

Местоположение: София

Задание: Изграждане електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: София

Задание: Изграждане ел.инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София