• +359 89 916 89 89

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: София

Задание: Изграждане на електрическа инсталация и компютърна мрежа.

Местоположение: Перник

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: Сестримо

Задание: Изграждане на електрическа инсталация.

Местоположение: Добруша